1. regels technasium

 
Samen moeten we in teamverband aan de slag.
Daarbij zullen we rekening houden met andere teams.
We moeten elkaar zo goed mogelijk helpen en elkaar niet tegenwerken.
 
 
 

Je wordt uit de les verwijderd bij:
1. Ruw gedrag, stoeien en vechten.
2. Wanneer je de aanwijzingen van de docent(en) structureel niet opvolgt.
3. Wanneer je spullen of modellen van anderen vernielt.

Tot verwijdering kan worden overgegaan als je:

1. Onverantwoordelijk omgaat met (gevaarlijk) gereedschap.
2. Spullen of materialen van andere groepen/klassen afpakt of beschadigt.

Een negatieve beoordeling kan voortvloeien uit het volgende:

1. Als het model onnodig wordt gelijmd/gemonteerd met "hot glue".
2. Het niet-actief opruimen van materiaalresten aan het einde van de les. Als team aan het werk en ook als team opruimen.
3. Wanneer "algemene middelen" (zoals gereedschappen, touw, ijzerdaad, lijm, plakband etc), worden aangetroffen in het groepsbakje (waardoor deze middelen door andere groepen niet meer gebruikt kunnen worden!!).
4. Bij het opbergen en/of wegleggen van "algemene middelen" op plaatsen waar deze echt niet horen te liggen of hangen.


 

 
Zo werkt het in [TECHNASIUM](of niet? Dat is dan een kwestie van doorzetten !)