3. 555 timer technologie

NE 555 overzicht:
 

 
 
 
 
standaard testschakeling 555 timer:
 
 
 
 
NE 555 sensorgestuurde timers 1
 
 
 
 
De aanraaksensor is vervangbaar door andere sensoren.
De weerstandswaarden zullen dan moeten worden aangepast.
 
NE 555 sensorgestuurde timers pull down pulsDe gevoeligheid van de sensoren kun je aanpassen. Gebruik dan andere weerstanden dan 100 k en probeer het gewoon uit.  
Gebruik een controleLED met 220 ohm weerstand bij de output om te bepalen of output 3 "hoog" of "laag" is. Bij Vs instelling van 6 V (4 AA batterijen in serie) blijft er nog 4 volt over de output over. Dit is genoeg om een relais aan te sturen. (minimaal 3,6 V nodig).  
De timer kun je instellen door de grootte van R1 en de grootte van de condensator te veranderen: berekening inschakeltijd: 1,1 x R x C. In plaats van de schakelaar (triggerknop) kun je diverse sensoren plaatsen met een negatieve puls (zie linker afbeelding (bovenaan):  pin 2 puls):

 - LDR 
 - FSR (druksensor)
 - IR sensor Keyes IR Reciever K845754
 
NE 555 sensorgestuurde timers pull down puls:NE 555 sensorgestuurde timers pull up puls: