5. zelf een timer maken


4541 timer 
Rtc minimaal 10k

Rs minimaal 20 k

Ctc gebruikelijk ca 10 nF (0,01 uF)

frequentie wordt bepaald door: f = 1 / (2.3 * Rtc * Ctc) met als voorwaarde 1 kHz < f < 100KHz

tijdsduur wordt bepaald door de combinaties "0" en "1" op de ingangen 12 en 13.


12 13  : spanning op de poortjes 0 0  geeft klokpulsen: 2^13 = 8192
12 13  : spanning op de poortjes 0 1  geeft klokpulsen: 2^10 = 1024
12 13  : spanning op de poortjes 1 0  geeft klokpulsen: 2^8   =  256
12 13  : spanning op de poortjes 0 0  geeft klokpulsen: 2^16 = 65536

f / aantal klokpulsen geeft de tijdduur van de timer, poortje 8 wordt dan "hoog" en de LED gaat branden.