aansturen stappenmotor ULN 2003

Stappenmotoren met de L298

 
(Voor extra achtergrondinformatie: https://coeleveld.com/arduino-stepper/  )Stappenmotor met de ULN 2003 driverArduino code voorbeeld 1:


/* Stappenmotor ULN2003
specificaties: 
1.8 graden verdraaiing per stap 
96 ohm per spoel
http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/example.html
Het betreft een unipolaire stappenmotor met 5 draden
rood: 5V
oranje en zwart: spoel 1
bruin en geel: spoel  2
http://www.0j0.org | http://arduino.berlios.de
*/
 

int motorPin1 = 8;
int motorPin2 = 9;
int motorPin3 = 10;
int motorPin4 = 11;
int delayTime = 10;

void setup() {
  pinMode(motorPin1, OUTPUT);
  pinMode(motorPin2, OUTPUT);
  pinMode(motorPin3, OUTPUT);
  pinMode(motorPin4, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(motorPin1, HIGH);
  digitalWrite(motorPin2, LOW);
  digitalWrite(motorPin3, LOW);
  digitalWrite(motorPin4, LOW);
  delay(delayTime);
  digitalWrite(motorPin1, LOW);
  digitalWrite(motorPin2, HIGH);
  digitalWrite(motorPin3, LOW);
  digitalWrite(motorPin4, LOW);
  delay(delayTime);
  digitalWrite(motorPin1, LOW);
  digitalWrite(motorPin2, LOW);
  digitalWrite(motorPin3, HIGH);
  digitalWrite(motorPin4, LOW);
  delay(delayTime);
  digitalWrite(motorPin1, LOW);
  digitalWrite(motorPin2, LOW);
  digitalWrite(motorPin3, LOW);
  digitalWrite(motorPin4, HIGH);
  delay(delayTime);
}


Stappenmotoren ULN 2003 Voorbeeld 2
/*
aansturen van 2 28BYJ-48 stappen motoren met de AccelStepper Library.
De motoren accelereren en deaccelereren gelijktijdig in tegengestelde rotatie richtingen
Opgelet: Misschien moeten de motors apart van 5V spanning worden voorzien omdat de Aruino UNO het vermogen niet kan leveren.
*/

#include <AccelStepper.h>

#define FULLSTEP 4
#define HALFSTEP 8

#define motorPin1 4   // Blue  - 28BYJ48 pin 1
#define motorPin2 5   // Pink  - 28BYJ48 pin 2
#define motorPin3 6   // Yellow - 28BYJ48 pin 3
#define motorPin4 7   // Orange - 28BYJ48 pin 4
            // Red  - 28BYJ48 pin 5 (VCC)
            
#define motorPin5 8   // Blue  - 28BYJ48 pin 1
#define motorPin6 9   // Pink  - 28BYJ48 pin 2
#define motorPin7 10  // Yellow - 28BYJ48 pin 3
#define motorPin8 11  // Orange - 28BYJ48 pin 4
            // Red  - 28BYJ48 pin 5 (VCC)

// NOTE: The sequence 1-3-2-4 is required for proper sequencing of 28BYJ48
AccelStepper stepper1(HALFSTEP, motorPin1, motorPin3, motorPin2, motorPin4);
AccelStepper stepper2(HALFSTEP, motorPin5, motorPin7, motorPin6, motorPin8);

void setup()
{
 stepper1.setMaxSpeed(1000.0);
 stepper1.setAcceleration(50.0);
 stepper1.setSpeed(200);
 stepper1.moveTo(2048); // 1 revolution 
 
 stepper2.setMaxSpeed(1000.0);
 stepper2.setAcceleration(50.0);
 stepper2.setSpeed(200);
 stepper2.moveTo(-2048); // 1 revolution 
}


void loop()
{
 //Change direction at the limits
 if (stepper1.distanceToGo() == 0) 
  stepper1.moveTo(-stepper1.currentPosition());
  if (stepper2.distanceToGo() == 0) 
  stepper2.moveTo(-stepper2.currentPosition());
 
 stepper1.run();
 stepper2.run();
}