encoder elektromotoren nauwkeurig bestuurbaar

5-draads 24 V DC gear motor 70 rpm SKU 383054 met M4 as

 
5 draden:
rood:   +
zwart:   - / gnd
geel:   > 1,2 V rechtsom draaien / < 1,2V linksom draaien
groen: Hall sensor puls.
blauw: > 1,2 V uit / < 1,2V aan

minimaal bruikbaar voltage: 9V (i.c.m hall sensor puls) 
 


 
   
 specificaties:

 
 
 
 

 
Afbeelding invoegen

 
basiscode links- rechtsom, starten, stoppen

/* bv icm DC motor type SKU 383054 www.dx.commet 5 draden:

zwart = gnd,
rood = 9-24 V,
groen pin 2 = gekozen ingang gebruikt als pulsenteller,
blauw = gnd (=motor aan), spanning boven 1,2V (=motor uit).
geel = geel (geel aan gnd rotatie = rechtsom). Mogelijkheid om een potmeter te gebruiken, omslagpunt rotatie = ca 1,2V)
*/

int blauwAan=9;
int geelRichting=8;
 
void setup() {
pinMode (blauwAan, OUTPUT);
pinMode (geelRichting, OUTPUT);

}

void loop() {
// motor aan, rotatie naar rechts
digitalWrite (blauwAan, LOW);
digitalWrite (geelRichting, LOW);

// rotatie wordt omgedraaid, 1 seconde naar links
delay(1000);

//rotatie 3 seconden naar rechts
digitalWrite (geelRichting, HIGH);
delay(3000);

// motor stopt 5 seconden
digitalWrite (blauwAan, HIGH);
delay(5000);
}
 
 

basiscode 2 met pulsenteller
 
/* bv icm DC motor type SKU 383054 www.dx.commet 
5 draden:

zwart gnd,
rood, 9-24 V,
groen pin 2 // in dit geval de ingang,
blauw aan gnd (motor aan), spanning boven 1,2V motor uit.
geel los linksom, geel aan gnd rechtsom. (bv potmeter gebruiken of sensor, omslagpunt = ca 1,2V)

*/

int geel= 8; // links en rechtsom draaien, omslag 1,2 V 
int blauw= 9;  // aan en uit schakelen, laag = uit en hoog is aan.
int encoder_in = 2; // pulsenteller
int LED=13;  
unsigned int pulsesperturn = 740;  // aantal pulsen per omwenteling instellen
unsigned int revolutions = 0;
volatile unsigned int pulses = 0; //begin aantal pulsen met 0


void count() // tel het aantal pulsen
pulses++;
}

void setup() {
  pinMode(encoder_in, INPUT);                                                                                       
  pinMode(LED, OUTPUT); // poort 13
  pinMode(geel, OUTPUT); // poort 8   
  pinMode(blauw, OUTPUT); // poort 9
  pinMode(LED, OUTPUT);

  attachInterrupt(0, count, RISING);
  Serial.begin(9600);
  digitalWrite(blauw,LOW); // motor aan                   
}

void loop() {
  revolutions = pulses / pulsesperturn;  // aantal omwentelingen wordt bepaald door het aantal pulsen te delen door het aantal pulsen/omwenteling.
  
  Serial.print("aantal omwentelingen:");
  Serial.println(revolutions);  // weergave van het aantal omwentelingen

// schakelen in een specifiek gebied.

if (revolutions > 10 && revolutions < 20){
   digitalWrite (LED,HIGH); // poort 13 hoog, Led aan.
   digitalWrite (geel,HIGH); // motorbeweging draait om, 
  }
  else if  (revolutions > 20 && revolutions < 30){{
  digitalWrite (geel,LOW); // motorbeweging draait weer om
  
  }
delay(600);
}
  
basiscode, schakelen in combinatie met pulsensteller


/* 
bv icm DC motor type SKU 383054 www.dx.commet 5 draden. Modified JRL Boxtel
zwart gnd,
rood, 9-24 V,
groen pin 2 // in dit geval de ingang,
blauw aan gnd (motor aan), spanning boven 1,2V motor uit.
geel: kabel 'los' linksom, kabel aan gnd rechtsom. (potmeter/sensor gebruiken rond omslagpunt = ca 1,2V)
*/
 
/////////////////// 

int encoder_in = 2;
int LED=8;  
int stopPin= 9;
unsigned int pulsesperturn = 740;  // aantal pulsen per omwenteling instellen
unsigned int revolutions = 0;
volatile unsigned int pulses = 0; //begin aantal pulsen met 0
void count() // tel het aantal pulsen

pulses++;
}

void setup() {
  pinMode(encoder_in, INPUT);
  pinMode(LED, OUTPUT);

  attachInterrupt(0, count, RISING);
  Serial.begin(9600);
  digitalWrite(LED,LOW);                   
}

void loop() {

//////////////////////////////////////////////

  /* Groene kabel: (in dit geval pin 2) pulsenteller ingang
   * Blauwe kabel: HIGH motor uit en LOW motor aan.  
   * Gele kabel: Geel aan GND rotatie rechtssom, geel 'los' motor linksom, omslagpunt 1,2 V
   */
/////////////////////////////////////////////

revolutions = pulses / pulsesperturn;  // aantal omwentelingen wordt bepaald door het aantal pulsen te delen door het aantal pulsen/omwenteling.
  
  Serial.print("aantal omwentelingen:");
  Serial.println(revolutions);  // weergave van het aantal omwentelingen

// schakelen in een specifiek gebied.
// voorbeeld van schakelen na een bepaald aantal omwentelingen 
if (revolutions > 10 && revolutions < 20){
   digitalWrite (LED,HIGH);
  }
  else {
  digitalWrite (LED,LOW);
  }
if (revolutions >= 20)
{
digitalWrite (stopPin, HIGH); 
 }

delay(600);


2-fase 4-draads Micro Motor met M3 schacht


info: dx.com art. no. sku 364911

http://www.dx.com/nl/p/15by-full-metal-2-phase-4-wire-micro-gear-motor-w-m3-threaded-shaft-364911#.WOvEMdTyi70