trilling opwekken
pin configuratie L298:

1   aansluiting DC motor A (+)
2   aansluiting DC motor A (-)

3   jumper tbv spanningsbereik (> 12V)
4   aansluiting pluspool spanningen maximaal 12V
5   GND
6   aansluiting pluspool spanning max 5V

7   Jumper moet aanwezig zijn !
8   motor A rechtsom (=HIGH)
9   motor A linksom (=HIGH)

10 motor B rechtsom (=HIGH)
11 motor B = linksom (HIGH)
12 Jumper moet aanwezig zijn.

13 aansluiting DC motor B (-)
14 aansluiting DC motor B (+)


------------code:-----------


/* trilsimulatie mbv L298 module in combinatie met 1500 rpm DC motor
 frequentie instelbaar door aanpassen delay's.
 Motoraansluiting A op L298 pin 1 en 2.
L298 pin 4 = aansluiting voor 9-12V
L298 Pin 5 = Ground
L298 Pin 8 en 9 tbv aansturing links en rechtsom
*/


int LedPin=13; // Arduino pin 13 wordt verbonden met L298 pin 8
int LedPin2=12; // Arduino pin 12 wordt verbonden met L298 pin 9

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
pinMode (LedPin, OUTPUT);
pinMode (LedPin2, OUTPUT);
jk
}

void loop() {
digitalWrite(LedPin, HIGH);  
  delay(100);              
  digitalWrite(LedPin, LOW); 
  delay(5); 
digitalWrite(LedPin2, HIGH);  
  delay(100);              
  digitalWrite(LedPin2, LOW); 
    delay(100); 

}