11. afstandsensor icm Servo

/*

HC-SR04 afstand sensor]

VCC: Arduino 5V GND naar arduino GND

"Echo" naar Arduino pin no 13 en "Trig" naar Arduino pin no 12

info: http://goo.gl/kJ8Gl

een combi van de code HC SR 04 afstandsensor (jrl-technasium.nl) en Arduino voorbeelden -> Servo motor

*/

 
 

 

#define trigPin 12

#define echoPin 13

int ledPin = 9; // LED verbinden met digitale pin 9

 

void setup() {

Serial.begin (9600);

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

}

 

void loop()

{

int duration, distance;

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(1000);

digitalWrite(trigPin, LOW);

duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

distance = (duration/2) / 29.1;

Serial.print(distance);

Serial.println(" cm");

if (distance > 50)

{

digitalWrite (ledPin,LOW);

delay(1000);

}

if (distance <50)

{

leds();

}

}

 

void leds()

{

for (int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue += 5)

{

analogWrite(ledPin, fadeValue);

delay(30);

}

 

for (int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -= 5)

{

analogWrite(ledPin, fadeValue);

delay(30);

}

}