6. while loop voorbeeldcode


 
void setup() {
  int optellen = 0;
 
  Serial.begin(9600);
 
/* optellen tot en met 25 in stapjes van 5. Dit gebeurt net zolang totdat aan de voorwaarde is voldaan.
de voorwaarde is: de loop doorlopen net zolang de waarde "optellen" kleiner is dan 25.
Dat het een loop betreft zien we ook aan het feit dat de code is geschreven in de het void setup blok en niet in het void loop blok.
*/
 
   
 while (optellen<25) {
 optellen = optellen + 5;
 Serial.print("optellen = ");
 Serial.println(optellen);
 delay(500);                // 500ms vertraging
 
  }
}

void loop() {