7. if statements

If-statement

if (de_waarde_van_een _variabele) {

allerlei code tussen de accolades

}

If – else statement

if (de_waarde_van_een _variabele) {

allerlei code tussen de accolades

} else {

allerlei code tussen deze accolades als de waarde van de gekozen variabele niet voldoet.

}
 
if - else - if statement
 

if (de_waarde_van_een _variabele) {

allerlei code tussen de accolades

} else if (de_waarde_van_een_andere_variabele) {
Allerlei code uitvoeren tussen de accolades als de eerste voorwaarde niet voldoet en de tweede voorwaarde waar is. 
}