9. motor links- en rechtsom icm relais

 
mogelijk in combinatie met een dubbele relais.


alternatief: gebruik de kant en klare Arduino L298 motorshield:https://learn.adafruit.com/adafruit-motor-shield/overview 

 
 
schematisch:
 

 
De  schakelaars worden gelijktijdig omgezet: dus NO wordt aan beide zijden gelijktijdig aangestuurd.
 
 
 
 
Het aansturen van een elektro (spindel) motor dmv Arduino resulterend in een op- en neergaande beweging:
 
code:
 
 
int pin1 = 1;    // linkerbutton
int pin2 = 2;    // rechterbutton

    const int LINKS = 0;
    const int RECHTS = 1;
    const int AAN = 1;
    const int UIT = 0;

  int systeemStatus;
  int richting;   // LINKS of RECHTS;
    
   void linkerButtonIngedrukt() {
        int value = digitalRead(1);
        if (value == HIGH) {
            richting = RECHTS;
        }
    }

    void rechterButtonIngedrukt() {
        int value = digitalRead(2);
        if (value == HIGH) {
            richting = LINKS;
        }
    }
    
    void beweegMotor() {
        // staat hoofdschakelaar 1 aan?
        if (systeemStatus == AAN) {
            if (richting == LINKS) {
                // digitalwrite high naar pin 3
                // digitalwrite low naar pin 4
            } else if (richting == RECHTS) {
                // digitalwrite high naar pin 4
                // digitalwrite low naar pin 3
            }
        }
    }

  void loop(){
        linkerButtonIngedrukt();
        rechtkerButtonIngedrukt();
        beweegMotor();
    }    
    
  void setup(){   
        pinMode(1, INPUT);
        pinMode(2, INPUT);
        systeemStatus = AAN;
    }
}