1. volgsensor / line tracking

Line tracking sensor.
 

De line tracking sensor wordt veel in robotica gebruikt en is in staat om het spoor van een zwarte lijn te "volgen".
 
Bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=gPtBuMpnYtg  
 
Het beste type wordt geleverd door Banggood.com KY 033:
https://www.banggood.com/5Pcs-Infrared-Obstacle-Avoidance-Sensor-For-Arduino-Smart-Car-Robot-p-951032.html?cur_warehouse=CN 

Product ID: 951032

Deze sensor is tevens prima bruikbaar als vervangende sensor voor een flamdetector en infra rood sensor. De sensor reageert al vanaf 
ca 1 meter op een aanstekervlam. In combinatie met een 'magic lightning' IR remote controller reageert de sensor van meters afstand al op signalen. 
De AD-waarde valt terug naar ca 6.  
Onderstaande code is tevens prima geschikt voor de vlam- of IR sensor. 


Magic Lightning IR remote controller.


Werkwijze:
Met de potmeter kun je het niveau instellen totdat het tweede controle ledje gaat branden. Het eerste controle ledje geeft 
aan dat de sensor functioneert. Het tweede controleledje geeft aan wanneer voldoende IR straling wordt gemeten. Als het controlelampje
brandt gaat het meetniveau van 1023 (hoog) naar - afhankelijk van het object - de waarde tussen 10 en 100 (laag).    

 
 
 code:
 
/* infra red line tracking sensor type KY 033.
Reageert op witte, lichtgekleurde oppervlakken,
LED gericht op wit oppervlak => onboard led gaat aan =>  uitgangssignaal hoog.
Op zwarte oppervlakken gaat de on board LED uit, dus uitgangssigaal laag.  
*/


int sensorPin = A0; // analoog A0 als inputpin
int ledPin = 8; // pin 8 als de aanstuur- of LED pin
int sensorWaarde = 0; // variabele om de waarde van de sensor in op te slaan.

void setup () {
pinMode (ledPin, OUTPUT);
Serial.begin (9600);
}

void loop () {
sensorWaarde = analogRead (sensorPin);
Serial.println (sensorWaarde);
if (sensorWaarde< 50) digitalWrite (ledPin, HIGH);
else digitalWrite (ledPin, LOW);

delay(1000);
}