13. temperatuursensor


aansluitschema LM 35 temperatuursensor:


Onderdelen:
·Arduino UNO
·LM35 Precision Celsius Temperature Sensor.
·Breadboard
 
 
code:

int val;
int tempPin = 1;

void setup() {
Serial.begin(9600);
}
 
void loop() {
val = analogRead(tempPin);
float mv = ( val/1024.0)*5000;
float cel = mv/10;
float farh = (cel*9)/5 + 32;

Serial.print("TEMPERATUUR= ");
Serial.print(cel);
Serial.print("*C");
Serial.println();
delay(1000);

/* uncomment this to get temperature in farenhite
Serial.print("TEMPERATUUR = ");
Serial.print(farh);
Serial.print("*F");
Serial.println();
*/
}
 


  LED bar temperatuur sensor met LM 35 (Temperatuur in "stappen")
 
 
 
float temp;
int tempPin = 0;
int pin2 = 2;
int pin3 = 3;
int pin4 = 4;
int pin5 = 5;
int pin7 = 7;
int pin8 = 8;
int pin9 = 9;
int pin10 = 10;
int pin11 =  11;
int pin12 = 12;
int pin13 = 13;
 
void setup()
{
  pinMode(pin2, OUTPUT);
  pinMode(pin3, OUTPUT);
  pinMode(pin4, OUTPUT);
  pinMode(pin5, OUTPUT);
  pinMode(pin7, OUTPUT);
  pinMode(pin8, OUTPUT);
  pinMode(pin9, OUTPUT);
  pinMode(pin10, OUTPUT);
  pinMode(pin11, OUTPUT);
  pinMode(pin12, OUTPUT);
  pinMode(pin13, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

 
void loop()
{
  temp = analogRead(tempPin);
  temp = (5.0 * temp * 100.0)/1024.0;
  Serial.print(temp);
  Serial.println();
  if(temp>=16.00){digitalWrite(pin2,HIGH);}
  if(temp>=18.00){digitalWrite(pin3,HIGH);}
  if(temp>=20.00){digitalWrite(pin4,HIGH);}
  if(temp>=22.00){digitalWrite(pin5,HIGH);}
  if(temp>=24.00){digitalWrite(pin7,HIGH);}
  if(temp>=26.00){digitalWrite(pin8,HIGH);}
  if(temp>=28.00){digitalWrite(pin9,HIGH);}
  if(temp>=30.00){digitalWrite(pin10,HIGH);}
  if(temp>=33.00){digitalWrite(pin11,HIGH);}
  if(temp>=36.00){digitalWrite(pin12,HIGH);}
  if(temp>=40.00){digitalWrite(pin13,HIGH);}
  delay(4000);
  digitalWrite(pin10,LOW);
  digitalWrite(pin9,LOW);
  digitalWrite(pin8,LOW);
  digitalWrite(pin7,LOW);
  digitalWrite(pin5,LOW);
  digitalWrite(pin4,LOW);
  digitalWrite(pin3,LOW);
  digitalWrite(pin2,LOW);
  delay(1);
}

 
Schakelen (bv relais) met de LM 35 temperatuursensor bij een bepaalde temperatuur
 
 
int val;
int temperatuurPin = A0;
// int relaisPin = 13; aanpassen in geval er iets moet worden geschakeld.
 
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode (relaisPin, OUTPUT);
}
 
 
void loop()
{
val = analogRead(temperatuurPin);
float mv = ( val/1024.0)*5000;
float celsius = mv/10;

/*if (celsius > 26) // voorwaarde voor het in- of uitschakelen
{
digitalWrite (relaisPin, HIGH);
}
else {digitalWrite (relaisPin,LOW);
*/

Serial.print("TEMPERATUUR= ");
Serial.print (celsius);
Serial.print("*C");
Serial.println();
delay(1000);
}