18. IR sensor FC-51


Keyes 111330 flame detector dx.com 302342:


(Zie ook: http://jrl-technasium.nl/beheer/subpagedit.php?id=69159)
// je kunt de buzzer vervangen voor een led of relais o.i.d.

int buzzer = 11; //select the pin for the buzzer

int valorSensor = 0; // variable to store the value coming from the sensor

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(buzzer, OUTPUT);

void loop() {

valorSensor = analogRead(A0);

Serial.println(valorSensor);

if (valorSensor < 500){

digitalWrite (buzzer, HIGH);

delay(100);

digitalWrite(buzzer, LOW);

delay(50); }

}Infra Rood sensor FC 51:
 
Leverancier: dx 213.600
 

De FC 51 heeft 3 aansluitingen:
 
Van boven naar beneden zoals getoond in bovenstaande afbeelding:
 
Voedingsspanning, Vcc, 5V = bovenste pin
 
GND, Ground, --  = middelste pin
Uitgangssignaal, meetsignaal, OUT = onderste pin.
 
Uitgangssignaal, OUT = 5V bij geen detectie.
Bij detectie van een IR-signaal valt de OUT-spanning  terug naar ca 0,5 V.
De gevoeligheid voor IR detectie kan worden ingesteld via de potmeter.
De sensor reageert op menselijke IR straling. De maximale afstand dat de sensor nog gevoelig is voor menselijke IR straling is ongeveer 30 cm.
Het gebruik van een IR afstandsbediening vergroot de schakelafstand enorm. 
 
Het OUT kanaal kan simpelweg worden aangeboden aan een analoog poortje zoals bijvoorbeeld het A0 poortje van Arduino om te worden ingelezen. Bij IR detectie valt de AD-waarde van de Arduino terug van 1024 naar ca 100.
 
 
Voorbeeld code IR sensor op multifunction shield
#define IR 6  

int detectie = HIGH;// detectie is standaard 'hoog' (5 V) als de IR sensor geen IR detectie waarneemt.
int poort = 7;
int led=12;

void setup() {
  Serial.begin(9600);  
  pinMode(IR, INPUT); // poort 6 wordt als ingang gebruikt
pinMode (poort, OUTPUT);
}
void loop() {  
detectie = digitalRead(IR);
if(detectie == LOW)
{
digitalWrite(poort,HIGH);
digitalWrite(led,HIGH);

Serial.print("er wordt een obstakel gedetecteerd!\n");
delay(2500);
}

  else
 {
 digitalWrite(poort,LOW);
 digitalWrite(led,LOW);
 Serial.print("geen obstakel\n");
 }
 }