20. laser- lichtsensor


 
 
 
 
3 aansluitingen:
 
GND aan de GND van Arduino
OUT aan de meetingang (bijvoorbeeld A0)
Vcc aan de 5V van de Arduino
 
 
basiscode:

// basisprogramma

int sensor_in=A0;
int sensorWaarde=0;


void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(sensor_in,INPUT);


}
void loop() {
sensorWaarde=analogRead(sensor_in);
// laser (of genoeg licht) op sensor => sensor = hoog (1013)en onderbreken of weinig licht => laag.
Serial.println(sensorWaarde);
delay(100); 
/* https://www.banggood.com/Laser-Receiver-Module-Non-modulator-Tube-Laser-Sensor-Module-p-915633.html?cur_warehouse=CN
*/ lasermodule receiver

int ledPin=13;
int readPin=7;
int pinValue;


void setup() 

{
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(readPin, INPUT);
}

void loop() 

{
Serial.begin (9600);
pinValue= digitalRead(readPin); 
Serial.println(pinValue);
  // aansturen
  // code
  // aan de hand van 0 en 1 (HIGH en LOW waarden
  delay(500);                       

}