21. arduino massa sensor

 
Massa sensor.
 
 
 
de massa sensor wordt versterkt met de hx711 amplifiermodule:
 
 
 

 
 
 aansluitschema:
 
 
 
code:
 
// Hx711.DOUT - pin #A1
// Hx711.SCK - pin #A0

#include "hx711.h"

Hx711 scale(A1, A0);

void setup() {

  Serial.begin(9600);

}

void loop() {

  Serial.print(scale.getGram(), 1);
  Serial.println(" g");

  delay(200);
} 
info: 
 
https://www.elecrow.com/wiki/index.php?title=Weight_Sensor_Scales_Kit-_20KG 
 
 
library:
 
HX711 library;  https://github.com/bogde/HX711
 
 
Wachten op signaal na upload van het programma en het ter controle plaatsen van een gewichtje op de sensor.
let op! Dit kan even duren.

 
leveranciers:
 
 
hx711 versterker:
 
massasensor (loadcell)
https://www.tinytronics.nl/shop/nl/sensoren/load-cell-1kg